Điều gì làm nên một bức tranh sống động ? Không chỉ cần ý tưởng thật táo bạo mà còn phải sử dụng một cây bút có chất lượng. Và phương tiện để làm điều đó chính là Engine 4A. Liệu “chế” lại từ X-Ray Engine đây có phải phế phẩm hay là một kiệt tác….Click vào để đọc thêm