Nhà sản xuất video game Ninja Theory đã tiết lộ video game mới của họ, Hellblade, tại Gamescom 2014 vào thứ ba vừa qua. Trò chơi hiện đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được phát hành trên PlayStation 4 trước nhất, theo sau là các hệ điều hành khác.

Click để đọc thêm…