Như đã thông báo, ngày 24/11/2013, Atlus đã cho công chiếu các teaser về 3 tựa game mới của mình ở các màn hình lớn tại các địa điểm đã thông báo, trong đó có tựa game cả thế giới đang mong chờ: Shin Megami Tensei: PERSONA 5!

Click để đọc thêm…