Về mảng phát triển trò chơi, dù cho công ty đã có nhiều thay đổi, thì chúng tôi, cùng với đội ngũ sản xuất của Atlus, sẽ ổn định mọi thứ vào mùa xuân này. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc còn đang dang dở và nỗ lực để phát triển những sản phẩm mới…

Click để đọc thêm…