Hôm nay Ubisolf thông báo Season Pass giá $30 cho Assassin’s Creed Unity, trong đó bao gồm nhiệm vụ, vũ khí, trang bị, kĩ năng mới, và một game Assassin’s Creed mới được lấy bối cảnh ở Trung Hoa.

Click để đọc thêm…