Bạn yêu thích Final Fantasy. Bạn rất ấn tượng với character Tifa và Cloud, vậy tại sao bạn không tham gia vào với Fan club của chúng tôi. Nơi bạn nói lên được cảm xúc của chính mình về nhân vật yêu thích….Click để đọc thêm