Khi có 1 thương hiệu đình đám trong tay, người ta thường nghĩ đến việc phát triển nó theo nhiều hướng. Bên cạnh dòng game chính, thường có những game phụ theo các thể loại khác nhau. Vậy, tại sao cốt truyện các phần từ XII về trước tiềm năng như vậy mà SE rất ít tận dụng nó?

Click để đọc thêm…