Là học sinh hay sinh viên thì ai mà chẳng thích điểm cao, kết quả tốt để làm hài lòng cha mẹ hay thể hiện cái oai trước bạn bè. Vì vậy, khi mới bắt đầu chơi game online, có lẽ hầu hết chúng ta đều đặt chỉ tiêu cho mình là vẫn sẽ duy trì kết quả học tập hiện tại. Nhưng càng chơi thì càng ham và số giờ bạn đầu tư vào game sẽ bắt đầu lan sang xâm chiếm quỹ thời gian dành cho việc học.

Click để đọc thêm…