-Dùng Volcanic Rocket để lấy “Blaze Accelerator” hoặc “Tri-Blaze Accelerator”
-Dùng Volcanic Blaster để lấy Doomfire (nếu có 2 súng trên tay), hoặc lấy Scattershot (nếu chỉ có súng nhỏ trên tay) hoặc lấy Rocket (Nếu chưa có hoặc chưa đủ súng)

Click để đọc thêm