Chỉ trong 48h, đã có 1,5 triệu bản SC 2 được tiêu thụ, theo như Blizzard thông báo.Hệ thống bán game GameStop tiết lộ đây là đợt bán game PC mạnh nhất kể từ khi World of Warcraft: Wrath of the Lich King – một tựa game cũng của … Blizzard ra mắt….

Click để đọc thêm