Một đoạn trailer của Persona 4 Arena Ultimax vừa được tung ra, cho chúng ta thấy vài hình ảnh của Yukari Takeba, nhân vật có thể điều khiển được mới…

Click để đọc thêm…