Theo Thiên Chúa giáo nguồn gốc từ Abraham, Uriel là một trong 4 Tổng lãnh thiên thần đại diện cho tứ phương, trong đó còn có Michael, Gabriel và Raphael. Uriel được cho là người đưa các ngôi sao lên bầu trời , vào ngày Tận thế , chính Uriel sẽ là người chứng kiến sự hồi sinh và trừng phạt linh hồn của nhân loại.

Click để đọc thêm…