Trong thần thoại Bắc Âu, Surt là tên không lồ lửa đã gieo rắc biết bao kinh hoàng trong trận chiến Raknarok. Surt được miêu tả là mang bên mình một thanh kiếm sáng rực và chói lọi hơn cả mặt trời. Surt là kẻ thống trị vùng đất của lửa Muspelhiem. Hắn ta vừa là kẻ hủy diệt nhưng cũng vừa là kẻ sáng tạo. Sau cuộc chiến Ragnarok, ngọn lửa của hắn đã tạo ra các vì sao mới cho thiên đàng. Nhưng sau đó chính các ngôi sao đó đã biến cả mặt đất thành bình địa.

Click để đọc thêm…