Michael là một Tổng lãnh thiên thần, một trong 50 thiên thần đứng đầu của truyền thuyết đạo Thiên chúa, và là một trong 4 tổng lãnh thiên thần lớn thuộc Hồi giáo. Trong Thiên chúa giáo, ông được xem là tổng tư lệnh trong quân đội của Chúa và dẫn dắt cả đội quân trong cuộc chiến vĩ đại chống lại Satan cùng với những thiên thần sa ngã.

Click để đọc thêm…