Metatron được mện danh là “Voice of God”. Khi mà con người tin rằng họ đang trò chuyện với đức Chúa trời thì đó là lúc Metatron đang làm nhiệm vụ là người giao tiếp giữa con người và Chúa. Bản thân ông được biết đến với nhiều tên gọi, nên thông tin rõ ràng về ông vẫn còn là điều bí ẩn.

Click để đọc thêm…