Huang Long – Kohryu (Hoàng Long) được biết với vẻ ngoài là một con rồng hoàng kim, dưới trướng là tứ đại thần thú Ssu-Ling là: Seiryu (Thanh Long), Byakko (Bạch Hổ), Suzaku (Chu Tước) và cuối cùng là Genbu (Huyền Vũ). Trong thần thoại Trung Quốc, Hoàng long chính là hóa thân bất tử của Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, Huang Di (黄帝), người đã biến thành con rồng giống y như biểu tượng của chính mình.

Click để đọc thêm…