Theo truyền thuyết phong thần diễn nghĩa,Natai Taishi đã sinh ra vào đời nhà Thương,thời bạo chúa Trụ Vương còn tại vị.Cha của cậu ta là Li Jing(Lý Tịnh),thống lãnh Trần Đường Quan,người sau này trở thành Thác Tháp Thiên Vương.

Click để đọc thêm…