Messiah , có nghĩa là chúa cứu thế, đấng cứu tinh. Đúng như tên gọi , Messiah xuất hiện trước ngày phán xét (Judgement Day) để cứu rỗi nhân loại trong hình ảnh một người đàn ông đối mặt với cái chết để được hồi sinh thành người cứu rỗi . Messiah đã là 1 hình tượng của toàn thế giới , được nhắc đến nhiều trong nhiều khúc trường ca. Đã có rất nhiều câu chuyện đã nhắc đến cái chết và sự hồi sinh của Messiah.

Click để đọc thêm