Ngoài việc là thiên thần của âm nhạc, là người ban phước lành từ Chúa đến con người, Sandalphon còn là thiên thần trao cho mỗi con người cái gọi là “giới tính”. Sandalphon đứng giữa lối vào Thiên đường để phán xét xem khi một linh hồn lên Thiên đường thì tốt hay là xấu…

Click để đọc thêm…