Phượng hoàng là một loài chim thần thoại với một cái đuôi vàng tuyệt đẹp và bộ lông đỏ. Nó có 500 đến 1.000 năm chu kỳ sống, lúc gần cuối chu kỳ, nó xây dựng tổ của nó với những cành cây sau đó tự đốt cháy, cả tổ và chim cháy dữ dội và biến thành tro bụi, mà từ đó, phượng hoàng mới hay trứng phượng hoàng xuất hiện, tái sinh một lần nữa sống lại.

Click để đọc thêm…