Hằng ngày, ba chị em Norn ngồi bên nhau gần “Dòng suối Vận mệnh” dưới gốc cây Yggdrasil để xe sợi chỉ vàng, quyết định vận mệnh của con người từ lúc sinh ra, trưởng thành cho đến khi chết đi. Do đó chiều dài của sợi chỉ sau khi kết thúc một lượt quay cũng là “chiều dài” cuộc đời của một con người. Khi hai cô chị ngồi cuộn chỉ vào trục quay thì cô em Skuld lại ngồi tháo tung cuộn chỉ của mình ra, vì thế loài người không ai biết trước vận mệnh của mình.

Click để đọc thêm…