Dionysus được xem là một Liberator, vị thần giải phóng con người khỏi sự tẻ nhạc trong cuộc sống để hòa mình vào sự cuồng loạn với rượu và chất kích thích…

Click để đọc thêm…