Theo sách Khải Huyền, Abaddon vừa là hiện thân vừa là vua của địa ngục. Abaddon thường xuất hiện dưới hình dạng một con châu chấu có kích thước to bằng con người, đi cùng với hắn là đàn châu chấu và các loài côn trùng khác mang bệnh truyền nhiễm. Trong một số trường hợp, người ta xem một đàn châu chấu chuyên phá hoại mùa màng là hiện thân của Abaddon…

Click để đọc thêm…