Trong Persona 3, cô là một trong những học sinh được tôn trọng và nổi tiếng nhất của trường Gekkoukan. Trước khi Nhân vật chính tham gia, và thậm chí ở một góc độ nào đó sau khi anh tham gia, Mitsuru giữ vai trò là lãnh đạo của S.E.E.S do khả năng bẩm sinh làm người đứng đầu của cô.

Click để đọc thêm…