Trong Odin Sphere, Ingway được cho là một trong hai anti-hero của trò chơi (những người có tâm địa tốt nhưng thường làm những việc được cho là xấu vì tin rằng làm thế có thể đem lại kết quả tốt).

Click để đọc thêm…