Một bài walkthrough rất công phu, vài tháng trước bạn nào đã từng down Odin Sphere về chơi thì nay đã có hướng dẫn rồi, tết này mồ côi gấu thì cũng không sợ không có gì để chơi nha~

Click để đọc thêm…