Phần kết của Digital Devil Saga trong loạt Shin Megami Tensei nổi tiếng. Serph, chúa của Embryon, mất phương hướng trước những con phố không còn sự sống. Ở Junkyard, bộ tộc của anh ta đã trải qua một trận chiến tàn khốc, hi vọng ánh sáng của thiên đường có thể kết thúc đau đớn của họ. Cuối cùng, thế giới của Serph biến mất cùng với những người bạn đứng về phía anh ta. Tất cả những gì còn chờ đợi Serph ở Nirvana là những con phố trải dài đến vô tận không bóng người; Vùng đất hứa không là gì ngoài một địa ngục mới.

Click để đọc thêm…