Bạn vào vai Serph, có nhiệm vụ đánh bại 5 tộc khác và tìm đường tới thiên đường Nirvana. Bạn và nhóm của bạn trong quá trình chơi có thể biến thành quỷ và ăn thịt kẻ địch. Sử dụng số điểm bạn đã đạt được trong trận đấu để lên hạng cho nhân vật của bạn và “Mantra” của anh ta, tạo ra một demon của chính bạn…

Click để đọc thêm…