Persona 4 Arena Ultimax đang tăng tốc hướng đến việc phát hành ở khu vực miễn thuế là Bắc Mỹ, và hãng Atlus ngày càng đẩy mạnh rầm rộ chiến dịch này với hàng loạt trailer…

Click để đọc thêm…