Atlus đã trở lại! Và dĩ nhiên kèm theo đó là một sự thay đổi nhỏ về logo. Bạn thích hay ghét logo mới nào?

Click để đọc thêm…