Từ trước đến nay ở Nhật Bản thì dòng J-RPG (Nhập vai Nhật Bản) luôn được trụ đứng bởi 3 dòng games đó là : Final Fantasy(FF), Dragon Quest(DQ) và Megami Tensei(Megaten). Nếu FF và DQ tập trung vào phong cách thần thoại anh hùng, đến bây giờ vẫn rất nhiều tựa game bắt chước thì Megaten lại tạo cho mình một phong cách riêng…

Click để đọc thêm…