Margaret và Elizabeth, hai chị em Velvet Room được giới thiệu trong 2 Trailer mới của của Persona Q: Shadow of the Labyrinth. Dự kiến sẽ lên kệ cho hệ máy 3DS vào ngày 5 tháng 6 tại Nhật và vào mùa thu tại Bắc Mỹ.

Click để đọc thêm…