Và bản đặc biệt của phim sẽ có thêm những quà tặng thêm như đĩa nhạc phim, 10 Sticker về P3, một booklet dày 48 trang được dịch sang tiếng Anh…

Click để đọc thêm…