Đoạn kết của Persona 4 Golden có một bức hình các nhân vật của Persona 4 trong tương lai. Hãy xem họ sẽ thay đổi như thế nào nhé!

Click để đọc thêm…