Một trong những siêu phẩm của Atlus trên PS2, làm nguồn cho series persona sao này. Một game không thể bỏ qua nếu bạn là một tín đồ của Atlus nói chung cũng như của dòng JRPG nói riêng.
More…