Yugi-oh Power of Chaos là một game đấu bài magic dựa theo cốt truyện của một manga nổi tiếng của Nhật Bản: Yugi-oh. Truyện đã được phát hành tại Việt Nam với tên Vua Trò chơi và với nhiều tên khác nhau trên thế giới. Sức hấp dẫn của truyện là không thể bàn cãi, tuy nhiền điều đem lại cho bộ truyện Yugi oh…..

Click để đọc thêm