Thực ra vì là dạng game fan boy là chính nên bản thân cố truyện nếu bạn chỉ chơi game chỉ là 1 dấu chấm hỏi to đùng, bởi game dẫn dắt chuyện rất chi là shit..mỗi đầu và cuối của 1 chương thì cho vài dòng, nhưng không sao không sao, bởi nếu bạn chịu khó lục tìm và xem lại các phiên bản gundam trước đố bao gồm cả anime manga MRV…thì bạn sẽ thấy game có một cốt truyện khá lôi cuốn với góc nhìn của 1 pilot bình thường từ cả hai phía. vậy nên phần story trong game….4/10 Gundam fan only

Click để đọc thêm…