Phiên bản mới nhất (và không ổn định nhất) của Pokémon Go đã dẫn đường một thiếu niên đến xác chết gần bờ sông Wyoming, một lần bắt mà không trainer nào ngờ tới.