Celebi đã nhìn thấy trong tương lai rằng Raikou, Entei và Suicune sẽ đánh nhau nên nó đã quay về hiện tại để ngăn chặn chuyện đó xảy ra.
Trong khi đó Ash lại gặp Phantom Champion, một nhân vật shadow, tuyệt nhiên nhìn không khác gì Ash.

Click để đọc thêm…