NFS: The Run ban đầu được dự tính sẽ được công bố như một bất ngờ tại E3 tới …. Nhưng hôm qua thì mọi tin tức của game như box art – teaser – giá – ngày phát hành đều bị leak qua ShopTo.net ..

Click để đọc thêm