Cuối tháng 9, Nintendo đã ấn định ngày ra mắt và giá của hệ máy 3DS ở Nhật Bản. Hệ máy cầm tay này với nền tảng 3D mà không cần kính sẽ cập bến đến đất nước mặt trời mọc này vào 26 tháng 2 năm 2011 và được bán với giá 25,000 yen (hoặc 299$). Hai phiên bản màu sắc khác nhau của 3DS đều sẽ được bán cùng ngày (Màu xanh và màu đen).

Click để đọc thêm