Cùng với việc công bố rộng rãi về NGP ( PSP2 ), Sony đã có động thái ” dọn dẹp ” kho hàng tồn PSP của mình. Việc giảm giá tới $40 trên toàn cầu ( còn 130$ ) có thể sẽ tác động tích cực vào việc tiêu thụ hệ máy đã bán được 68 triệu bản này.

Click để đọc thêm…