Một hệ thống mua bán mới được GameSpot thành lập. Dạo qua GameSpot thấy banner treo ở giữa, click vào thì thấy dịch vụ mua và bán giá rẻ của GameSpot, một cơ hội ngàn vàng dành cho các bạn yêu game nhưng không mua được bản quyền giá cao ( xấp xỉ 60$ một bản game ). Chính vì thế những thành viên của GS đã tập hợp lại và lập ra GSM này.

Click để đọc thêm