Sau nhiều năm tiếp thị thiết bị chơi cheat Code Freak cho các console cầm tay, nhà sản xuất phụ kiện Cybergadget đã mang một phong cách mới cho PS3 (thông qua Hachimaki). Đương nhiên, họ không thích sử dụng một từ như “cheat” trong mô tả. Chính thức thì đây là một “thiết bị hướng dẫn” và nó sẽ có giá 7.800 yen (khoảng $93,58 USD). Các trang đăng sản phẩm thường chứa những….

Click để đọc thêm…