DMM và Kadokawa Game đã mở đăng kí trước ho mobile card game Ore Tower ~Over Legend Endless Tower~. Game mới nhất từ nhà sản xuất của Kantai Collection xem xét việc moe hóa các phương tiện và công cụ xây dựng…

Click để đọc thêm…