Trò chơi Azure Striker Gunvolt của Keiji Inafune sẽ được ra mắt lần đầu ở Bắc Mỹ vào ngày 29 tháng 8, chừng khoảng 1 tuần sau khi nó được ra mắt tại Nhật…

Click để đọc thêm…