Yumsters là những sinh vật dễ thương co giãn để ăn trái cây và thích âm nhạc. Chúng có thể làm sạch vườn trái cây để kiếm tiền cho ban nhạc của chúng…

Click để đọc thêm…