Bắt tay vào nhiệm vụ nhằm chứng minh giá trị của bạn và lấy lại quyền làm vua ở Tây Quốc, một game cuộc phiêu lưu ly kỳ với thời gian thực, kết hợp chiến lược từ hãng Sandlot…


Click để đọc thêm…