Đây là câu chuyện về những rắc rối trong cuộc sống của Charlotte, bạn bè của cô và Người điều khiển cô.