Tại Pháp thế kỷ 18, bạn là một kiến trúc sư trẻ chưa biết gì và bạn có một cơ hội để gây ấn tượng của Nữ hoàng.

Click vào để xem thêm…